INDEN DU KLAGER

Vi tager klager omkring kontrolgebyrer alvorligt. Vores målsætning er, at sagsbehandle grundigt og hurtigt. Derfor beder vi om, at der afgives præcise og fyldestgørende oplysninger når man klager over et kontrolgebyr. Her kan du læse eksempler på gængse klagepunkter.
LÆS HER

P-INFORMATION

Vil du vide mere om reglerne for parkering på ONEPARK parkeringspladser?

Se i vores P-info. Her er også information om hvordan du klager over et kontrolgebyr.

Inden du klager

Inden du indgiver en klage over et kontrolgebyr bedes du læse disse eksempler vedr. gængse klagepunkter.

 

1. Hvad forholder I jer til, når jeg indsender en klage?

Det eneste vi kan forholde os til ved sagsbehandling af indsigelser, er det som vi faktuelt kan dokumentere om forseelsen, på selve kontroltidspunktet. Al øvrig information som evt. måtte afgives i en klage som forklaring, betragtes som værende irrelevant for forseelsen, og kan dermed ikke forventes besvaret.
 
Dokumentation: Dette kan f.eks. være foto taget af vores servicemedarbejder, hvoraf forseelsen kan aflæses. 
 
Kontroltidspunkt: Det tidspunkt en servicemedarbejder, ved fysisk kontrol, tjekker om betingelserne er imødekommet. Forhold relateret til før og/eller efter dette tidspunkt er i sagens natur irrelevant for sagsbehandlingen.
 

2. Jeg så ikke skiltene/skiltene var utilstrækkelige/jeg forstod ikke skiltene!

Dette er ikke grundlag for frafald af kravet. Såfremt lovpligtige skilte er korrekt opsat på stedet, ved kontroltidspunktet, så fastholdes kontrolgebyret.
 

3. Jeg var ikke kendt på stedet og vidste ikke at der var parkeringskontrol!

Dette er ikke grundlag for frafald af kravet. Såfremt lovpligtige skilte er korrekt opsat på stedet, ved kontroltidspunktet, så fastholdes kontrolgebyret.
 

4. Jeg har ikke indstillet P-skiven men var kun væk i 5 minutter!

Dette er ikke grundlag for frafald af kravet. Uanset om det ved f.eks. kvittering, vidneforklaringer eller anden dokumentation kan dokumenteres, at parkeringen ikke blev foretaget længere tid end tilladt, så ændrer det ikke ved det faktum, at P-skiven, på kontroltidspunktet, ikke har været korrekt indstillet.
 

5. Betalingsautomaten virkede ikke så jeg troede selvfølgeligt at man kunne holde gratis!

Dette er ikke grundlag for frafald af kravet. Skilte angiver betingelserne for, at benytte ydelsen. Kan disse ikke efterleves, anbefales det, at man benytter en alternativ parkeringsplads. Sanktionen for ikke at opfylde betingelserne er ligeledes angivet på skilte.
 

6. Min P-billet/P-tilladelse lå ikke i forruden men jeg har betalt!

Dette er ikke grundlag for frafald af kravet. Når opfyldelse af betingelserne, på kontroltidspunktet, ikke kan bekræftes, fastholdes kontrolgebyret. Dette uagtet at der evt. senere kan forevises gyldig kvittering eller anden dokumentation.
 

7. Jeg havde vendt min P-billet/P-tilladelse forkert!

Dette er ikke grundlag for frafald af kravet. Når opfyldelse af betingelserne, på kontroltidspunktet, ikke kan bekræftes, fastholdes kontrolgebyret. Dette uagtet at der evt. senere kan forevises gyldig kvittering eller anden dokumentation.
 

8. Jeg har [ejerens] tilladelse til at holde på pladsen!

Dette er ikke grundlag for frafald af kravet. Gældende betingelser skal, på kontroltidspunktet, være overholdt.
 

9. Jeg holdt udenfor båsen fordi de andre biler holdt skævt!

Dette er ikke grundlag for frafald af kravet. Når en betingelse er, at der skal parkeres indenfor bås, ændrer andre bilisters adfærd og manglende respekt for reglerne ikke ved det faktum, at den noterede parkering er foretaget i strid med reglerne.
 
Kan betingelsen ikke efterleves, anbefales det, at man benytter en alternativ parkeringsplads.
 

10. Jeg har to P-skiver men det er selvfølgeligt den elektroniske der er gældende!

Dette er ikke grundlag for frafald af kravet. Hvis servicemedarbejderen, på kontroltidspunktet, ikke entydigt kan afgøre tidsangivelse for parkeringen, fastholdes kontrolgebyret. Det kan ikke forventes af servicemedarbejderen, at foretage en vurdering af hvilket tidspunkt der gøres gældende.
 

11. Kontrolgebyret er ikke udfyldt korrekt så jeg vil ikke betale!

Dette er ikke grundlag for frafald af kravet. Såfremt vores dokumentation i øvrigt understøtter, at forseelsen, på kontroltidspunktet, har fundet sted, fastholdes kravet. At køretøjets fabrikat eller farve f.eks. er noteret forkert, er ikke relevant for forseelsen.
 

12. Servicemedarbejderen så mig komme og skulle have advaret mig!

Dette er ikke grundlag for frafald af kravet. Til trods for, at vi som servicevirksomhed naturligvis gerne vil bistå brugere med information og rådgivning til at parkere korrekt, så er der ikke et pligtansvar forbundet hermed.
 
Servicemedarbejderen kan ikke vurdere, om den enkelte bruger har brug for information/rådgivning.
 
 

Under P-INFO finder du yderligere information omkring gængse spørgsmål vedr. parkering.

 

Kontakt klageafdeling

Klager over kontrolgebyr modtages kun skriftligt. Benyt formularen - KLIK HER.
 
Ved spørgsmål til klageafdelingen - find kontaktoplysninger og åbningstider HER.