INDEN DU KLAGER

Vi tager klager omkring kontrolgebyrer alvorligt. Vores målsætning er, at sagsbehandle grundigt og hurtigt. Derfor beder vi om, at der afgives præcise og fyldestgørende oplysninger når man klager over et kontrolgebyr. Her kan du læse eksempler på gængse klagepunkter.
LÆS HER

FAQ - Skiltning

Et helt essentielt aspekt vedr. parkering på privatreguleret parkeringsareal, er skiltningen. Skilte repræsenterer et aftaleforhold mellem dig som bruger og ejer,  repræsenteret ved ONEPARK som parkeringsoperatør.

 

Sådan læses restriktionerne nemmest

Et godt råd til læsning af skilte og restriktioner er, at læse fra toppen og ned. Hvis du ved hver restriktion kan nikke anerkendende og stå inde for, at du overholder restriktionen, kan du trygt parkere.

Støder du derimod på blot én restriktion, som du ikke mener at kunne stå inde for med din parkering, skal du finde en anden parkeringsplads for at undgå en sanktion med udstedelse af kontrolgebyr.

Det er med andre ord vigtigt at du overholder alle restriktioner, da overtrædelse af blot én bestemmelse kan udløse et kontrolgebyr.

Se eksempler nederst på siden.

 

Skilte forpligter - begge veje.

Parkeringsselskabet har en forpligtigelse til at skilte på en tydelig og forståelig måde. Brugeren af parkeringspladsen har en forpligtigelse til at læse og overholde reglerne. Det gælder på samme måde som når man færdes i trafikken generelt.
 
Skiltene repræsenterer et aftalegrundlag, som man iht. normal retspraksis accepterer ved udførelse af en handling. Et såkaldt ’kvasi-løfte. Mere information om dette HER.
 
 

Hvad betyder teksten på skiltene?

Herunder gennemgås nogle af de mest gængse formuleringer af regler og restriktioner på vores skilte;

Parkering kun tilladt mod betaling og med gyldig P-billet

 
Her er tale om en parkeringsplads hvor du skal have indløst en P-billet i en betalingsautomat, eller via anden betalingsform (f.eks. EasyPark), og placere din P-billet synligt i forruden på køretøjet. Du betaler dermed for den tid, du har brug for at parkere på parkeringspladsen. Takster for, hvor meget det koster at parkere, fremgår af informationen på betalingsautomaten eller skiltene.
 
Denne type regler anvendes hvor ejendommens ejer stiller parkering til rådighed for offentligheden, mod betaling. Det anvendes i høj grad på steder, hvor der er stor efterspørgsel på parkering, i forhold til hvor stort et antal parkeringspladser,der er til rådighed i området.
 
 

P-skive påbudt

 
Denne sætning fortæller dig, at du skal indstille din P-skive, når du vil parkere her. P-skiven skal indstilles til udløbet af indeværende kvarter efter ankomsttidspunktet (mere information HER). Når der står ’P-skive påbudt’ er det ensbetydende med at parkeringen er tidsbegrænset, og du skal derfor være opmærksom på denne tidsangivelse på skiltet. 
 
Den typiske årsag til P-skive påbud og tidsbegrænsning på et parkeringsareal er, at ejendommens ejer ønsker cirkulation og udskiftning af brugere på parkeringsarealet, eller ikke ønsker ophobning af køretøjer.
Læs mere om korrekt indstilling af P-skive HER.
 
 

Parkering max [X] timer

 
Her må du kun parkere i en begrænset periode som angivet på skiltet, angivet som timer eller minutter. Tidsbegrænset parkering forudsætter korrekt indstilling af P-skive iht. ovenstående. Inden udløbet af den maksimalt tilladte parkeringstid skal du således være tilbage til dit køretøj og forlade parkeringspladsen.
 
Den typiske årsag til P-skive påbud og tidsbegrænsning på et parkeringsareal er, at ejendommens ejer ønsker cirkulation og udskiftning af brugere på parkeringsarealet, eller ikke ønsker ophobning af køretøjer.
 
 

Parkering kun tilladt med gyldig parkeringstilladelse

 
Dette areal skal du have ejers og/eller ONEPARKs specifikke tilladelse til at benytte. Ejer/ONEPARK udsteder parkeringstilladelser som giver mulighed for at benytte disse parkeringspladser. Parkeringstilladelserne kan være enten ’Dagskort’, ’Periodekort’, eller årskort.
Hvis parkeringsarealet derudover er åbent for anvendelse på anden vis, ved f.eks. tidsbegrænset parkering eller mod betaling og P-billet, fremgår dette af skiltningen.
 
Reglen om parkeringstilladelse benyttes ofte på ejendomme hvor f.eks. beboere eller medarbejdere skal have adgang til en parkeringsplads.
 

Parkering kun tilladt med gyldigt handikapskilt

 
Dette er en reserveret parkeringsplads som kun må benyttes af personer der er i besiddelse af et gyldigt handicapskilt udstedt af DH (Danske Handikaporganisationer). Ingen andre må benytte denne parkeringsplads og vil blive udstedt et kontrolgebyr med øjeblikkelig virkning – uagtet evt. observationstid på parkeringsarealet i øvrigt.
 
Denne type restriktion benyttes oftest på parkeringspladser, som ligger i nær afstand til indgangen, og af hensyn til de fysiske og bevægelsesmæssige vanskeligheder personer med handicapparkeringskort kan have.
 
Mere information omkring hvordan du skal forholde dig når du har handicapparkeringskort HER.
 

Parkering kun tilladt i opmærkede båse

 
Her kan du blive udstedt kontrolgebyr for at holde udenfor de optegninger eller markeringer der er angiver en parkeringsbås. 
 
Ankommer du til en parkeringsplads, hvor parkerende i den/de tilstødende parkeringspladser holder skævt eller uden for opmærkningen, og du dermed ikke selv kan parkere inden for opmærkningen, anbefales du at lede efter en anden parkeringsplads, da du ellers løber en  risiko for at modtage et kontrolgebyr. At andre overtræder reglerne undtager ikke den enkelte.
 
Denne restriktion anvendes for at holde orden på parkeringsarealet, så der kan blive plads til flest mulige biler, og at parkanterne kan komme nemt ind og ud af p-båsene og rundt på p-arealet. 
 
Det er ikke tilladt at parkere og overtrædelser kan pålægges kontrolgebyr med øjeblikkelig virkning og uden skelen til evt. observationstid i øvrigt.
 
Denne restriktion anvendes f.eks. ved steder med flugt- og brandveje.
 
 

Generel praksis omkring formuleringer

Hos ONEPARK undlader vi som udgangspunkt negationer på vores skilte/restriktionstavler. Det betyder at vi kun formulerer, hvad du må på stedet. Vi skriver ikke hvad du ikke må. Årsagen hertil er, at listen over hvad man ikke må, vil være umulig at gøre fyldestgørende. En sådan liste ville blive meget lang og kræve meget tid for brugeren at gennemlæse.

Skilte kan i særlige tilfælde være påført enkelte negationer. Dette anvendes kun yderst sjældent på restriktionstavler og kun, hvis vi anser det for nødvendigt i forhold til at undgå misforståelser. Ellers anvendes negationer kun, når der er tale om supplerende information, når der f.eks. gives instruktion i hvordan automater og/eller bomanlæg m.v. skal benyttes.

 

Kombinationer af ovenstående

Nogle af ovenstående regler kan kombineres på skiltene, og det er derfor vigtigt at huske på, hvordan formuleringen er udformet og med tanke på, at du skal overholde samtlige restriktioner for at undgå kontrolgebyr.
 

Mindstekrav til skiltning

Det absolutte mindstekrav til skiltning af en privat og reguleret parkeringsplads, er et skilt opsat ved indkørslen til parkeringspladsen/ejendommen, hvorpå det oplyses, at det er privat område drevet efter privatretlige regler, hvilke restriktioner og vilkår der gælder.
 

Farver på skilte

ONEPARK anvender generelt skilte med sort baggrund og hvid tekst på skiltene. Dette er i tråd med retningslinjer udstukket af Rigspolitiet. Desuden behandles et forslag i Folketinget, som præsicerer de samme retningslinjer.
 
Løsning er valgt for at tydeliggøre forskellen mellem skiltning på offentlig vej og private områder. Sorte skilte med hvid tekst anvendes kun meget sjældent på offentlig vej.
 
Vi får med mellemrum henvendelser om, at farvevalget kan være uheldigt, især når mørket er faldet på. Vi forsøger så vidt muligt at imødekomme dette problem ved, at opsætte skiltene f.eks. på parkeringspladsens lygtepæle. Omvendt er der ingen garanti for at dette kan lade sig gøre.
 
Andre farver

I nogle tilfælde kan vores skilte forekomme i andre farver. Hvis parkeringsarealet f.eks. er zoneopdelt og med forskellige restriktioner, anvendes nogle gange skilte i forskellige farver, som indikerer zoneopdelingen og dermed hvordan man skal forholde sig i hver zone.

Zoneopdeling benyttes f.eks. når dele af et parkeringsareal kan benyttes af brugere med f.eks. P-tilladelse og andre dele er f.eks. tidsbegrænsede med P-skive påbud eller betalingsparkering.

Billedeksempel

  • Pictogram og tekst fortaeller dig at dette er et privat parkeringsomraade, og i hvilken periode restriktionstavlen er gaeldende.
  • Restriktioner og bestemmelser
  • Vilkaar for parkering
  • Omraade graenser
  • Parkeringsoperatoer
  • Pladsnummer
  • En restriktionstavle

 
 
 

Kontakt klageafdeling

Klager over kontrolgebyr modtages kun skriftligt. Benyt formularen - KLIK HER.
 
Ved spørgsmål til klageafdelingen - find kontaktoplysninger og åbningstider HER.

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret! Tilmeld dig vores generelle nyhedsbrev og modtag nyhederne direkte i din mailboks.
I vores job sektion kan du tilmelde dig nyhedsbrev med vores stillingsopslag.