INDEN DU KLAGER

Vi tager klager omkring kontrolgebyrer alvorligt. Vores målsætning er, at sagsbehandle grundigt og hurtigt. Derfor beder vi om, at der afgives præcise og fyldestgørende oplysninger når man klager over et kontrolgebyr. Her kan du læse eksempler på gængse klagepunkter.
LÆS HER

FAQ - Parkering på privat grund

ONEPARK er et privat parkeringsselskab. Vi udfører kontrol og regulering på primært privatejede parkeringsarealer, og iht. til privatretslige regler. Læs mere om hvad det betyder, og hvordan du skal forholde dig til parkering på privat grund.

 

1. Hvilken ret/lovhjemmel har ONEPARK til at udstede kontrolgebyrer/parkeringsbøder?

Lovhjemmel for regulering af parkering på privat grund er reguleret gennem privatretlige regler.
Ejer af et privat område kan, med udgangspunkt i den private ejendomsret, bestemme og disponere over sin ejendom indenfor lovens rammer. Herunder fastlægge vilkår for parkering på ejendommen. Der er således tale om privatretlige regler, hvilket adskiller sig væsentligt fra det offentlige. En ejer kan bemyndige et privat parkeringsselskab til at administrere disse forhold.
 
Der henvises ydermere til almindelig Aftaleret §1 og derudover princippet omkring kvasi-løfte, hvilket er normal retspraksis for privat parkering.
 

2. Hvad kan ejer bestemme omkring parkering?

Ejer kan disponere frit over sit areal iht. privat ejendomsret. De mest almindelige vilkår omhandler bl.a., men ikke udelukkende;
  • Begrænse adgang til specifikke grupper/brugere
  • Tids- og periodemæssige begrænsninger
  • Betalingskrav og pris
  • Gebyrstørrelse for overtrædelser
 

3. Hvorfor udsteder ONEPARK kontrolgebyrer?

Et kontrolgebyr udstedes, når der er tale om overtrædelse af en indgået aftale.
Der indgås en aftale mellem ejeren og den som parkerer på ejendommen. Som aftaleretligt grundlag for parkering på en privat ejendom, som er offentligt tilgængelig og reguleret, ligger en stiltiende aftale mellem parterne. Aftalen bygger på et såkaldt ’Kvasi-løfte’, som træder i kraft ved udførelse af en bestemt handling (at foretage en parkering).
Gyldigheden af et kvasi-løfte er betinget af, at aftalens vilkår, er tydeliggjorte for parterne.  For parkering på privat ejendom er det normal retspraksis, at vilkårene, og dermed aftalen, gøres gældende ved hjælp af skiltning.
 

4. Hvorfor er skiltene så afgørende?

Da der ikke indgås en mundtlig eller skriftlig aftale mellem parterne, gøres bestemmelser og vilkår tilgængelig via skiltning. Skiltningen skal være tydelig, letlæselig og formuleret således, at den ved normal agtpågivenhed, ikke efterlader tvivl eller misforståelser.
Når parkanten vælger at parkere det pågældende sted, accepteres således de skiltede bestemmelser og vilkår, som en juridisk bindende aftale. Ved parkeringen afgiver parkanten et såkaldt kvasi-løfte. Handlingen, at parkere på parkeringsarealet, er et forpligtende udtryk for, at man underlægger sig de skiltede bestemmelser og vilkår, og dermed kan der også udstedes en kontrolafgift/gebyr, en sanktion ved konventional bod, for overtrædelser af disse.
 

5. Hvorfor overlader ejeren regulering til et privat parkeringsselskab?

Årsagerne kan være mange, men det væsentligste er nok, at de fleste ejendomsejere ikke selv vil bebyrdes med driften og administrationen. Ved at have en parkeringsoperatør får man specialiseret arbejdskraft, der er uddannet og oplært til formålet samt lettere administration. Samtidigt sikres ejerens intention om, at de brugere som skal have adgang til parkering, kan få det på en nem og overskuelig måde.
 

6. Hvad gør man hvis man ikke er enig i 'aftalen'?

Det bedste råd er, at undlade at indgå aftalen. Hvis du ikke vil indvillige i de vilkår der er skiltet med, skal du ikke holde på parkeringspladsen. I henhold til princippet om kvasi-løfte og almindelig aftaleret indtræder du først i aftalen, når du parkerer. Du vælger dermed selv om du vil indgå i aftalen.
 
 
Har du andre spørgsmål vedrørende ONEPARK er du altid velkommen til at kontakte ONEPARK på e-mail; Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
 

Kontakt klageafdeling

Klager over kontrolgebyr modtages kun skriftligt. Benyt formularen - KLIK HER.
 
Ved spørgsmål til klageafdelingen - find kontaktoplysninger og åbningstider HER.

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret! Tilmeld dig vores generelle nyhedsbrev og modtag nyhederne direkte i din mailboks.
I vores job sektion kan du tilmelde dig nyhedsbrev med vores stillingsopslag.