INDEN DU KLAGER

Vi tager klager omkring kontrolgebyrer alvorligt. Vores målsætning er, at sagsbehandle grundigt og hurtigt. Derfor beder vi om, at der afgives præcise og fyldestgørende oplysninger når man klager over et kontrolgebyr. Her kan du læse eksempler på gængse klagepunkter.
LÆS HER

FAQ - Kontrolgebyr (parkeringsbøde)

 

Har du modtaget et kontrolgebyr og vil du gerne have information om dette, eller har du spørgsmål vedrørende betalingen eller lignende, er her opsamlet forskellig information vedrørende kontrolgebyrer.

 

Spørgsmål og svar

1. Hvorfor kalder I det et ’kontrolgebyr’ og ikke en ’parkeringsbøde’?

ONEPARK udsteder ikke bøder, da vi ikke er en offentlig instans. Kun offentlige instanser, herunder Politiet, SKAT og lignende, udsteder bøder. Private instanser udsteder typisk gebyrer eller afgifter.
 
ONEPARK er et privat selskab, der servicerer P-pladser på privat område, og derfor reguleres vores arbejde efter privatretslige regler. Betegnelsen kontrolgebyr dækker over, at det er et gebyr eller en afgift, som pålægges når vores servicemedarbejdere udfører deres kontrol af, hvorvidt de skiltede regler på den pågældende parkeringsplads, er overholdt. Desuden i henhold til vores serviceforpligtigelse overfor parkeringspladsens ejer.
 

2. Har jeg pligt til at betale kontrolgebyret, når jeg havde lånt min bil ud?

Da kontrolgebyret er pålagt på privat område er udgangspunktet, at det er brugeren, der hæfter for betalingen. Den retmæssige ejer af køretøjet jf. Central Registret for Motorkøretøjer hæfter dog for betalingen i henhold til reglerne om fuldmagt.
 
Vi kan som privat parkeringsselskab kun gøre krav gældende overfor ejeren af køretøjet, og det er derefter op til ejeren af køretøjet, at inddrive pengene hos brugeren af bilen (eller at få brugeren til at påtage sig betaling af kontrolgebyret) hvis dette vurderes. 
 
Mellemværender mellem ejer af køretøjet og brugeren på tidspunktet for forseelsen, er ONEPARK uvedkommende.
 
Vi annullerer ikke et kontrolgebyr med den begrundelse, at bilen var lånt ud, da man som registreret ejer af køretøjet hæfter for gebyret i henhold til reglerne om fuldmagt.
 

3. Hvem skal betale kontrolgebyret hvis jeg har solgt bilen?

Den retmæssige ejer på tidspunktet for forseelsen kan gøres pligtig, hvis vi modtager den rette dokumentation fra den tidligere ejer.
 
Har du modtaget et kontrolgebyr på et køretøj som du har solgt - inden tidspunktet for udstedelse af kontrolgebyret - bedes du henvende dig skriftligt til ONEPARKs klageafdeling med dokumentation for salget, samt det originale kontrolgebyr; f.eks. kopi af slutseddel el. lign. hvor dato for salget og hvem der har overtaget køretøjet, fremgår. Så har ONEPARKs klageafdeling mulighed for at rette henvendelse til køber af køretøjet og opretholde kravet. Fremsendes dette ikke, fastholdes kravet mod dig.
 
Vi annullerer ikke kontrolgebyrer med den begrundelse at bilen var solgt, med mindre der fremsendes dokumentation for hvem den retmæssige ejer af køretøjet var på forseelsestidspunktet, således at rette vedkommende kan kontaktes.
 
Der kan opstå forsinkelser fra den ene eller anden side i forbindelse med om-registrering af køretøjer, og ONEPARK gør ikke krav gældende, når dokumentationen for videresalg er bekræftet.
 

4. Hvordan klager jeg over et uberettiget kontrolgebyr?

Vi modtager kun klager skriftligt, da selve klagen/indsigelsen går videre i vores sagsbehandling som dokumentation. Der findes på vores hjemmeside en vejledning til at klage over et pålagt kontrolgebyr – LINK.
 
Her er det også muligt at udfylde en klageformular (anbefales), hvorigennem du bliver bedt om de oplysninger, som er nødvendige for at give dig en fornuftig sagsbehandling. Klageformularen finder du HER.
 

5. Kan man få et kontrolgebyr annulleret eller refunderet?

Kun i særlige tilfælde kan et pålagt kontrolgebyr annulleres. Til orientering er det sjældent, at vi finder belæg for at annullere et pålagt kontrolgebyr. Vores dygtige servicemedarbejdere er oplært til at udføre et præcist og veldokumenteret arbejde, og derfor oplever vi kun sjældent fejl, som kan give anledning til annullering.
 
Er kontrolgebyret i øvrigt blevet betalt uden forudgående afgivelse af skriftlig klage, betragtes forholdet som værende erkendt og der ydes principielt ikke refusion.
 

6. Kan jeg afdrage på et kontrolgebyr?

Nej. Vi tilbyder ikke afdragsordning.
 

7. Kan I annullere et kontrolgebyr jeg har fået efter at min bil var brudt sammen?

Hvis din bil har holdt hensigtsmæssigt og forsvarligt parkeret med havariblink tændt, uden at være til gene for øvrig trafik og øvrige parkerende, samt at du kan fremsende dokumentation for at du har måttet rekvirere vejhjælp eller værksted umiddelbart samtidigt, kan vi annullere kontrolgebyret. Kontakt ONEPARK klageafdeling skriftligt, vedlagt den nødvendige dokumentation.
 
ONEPARK Klageafdeling
Havnegade 18
DK-7100 Vejle
Tlf. (+45) 7580 3010
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 

8. Giver I rabat på kontrolgebyrer til studerende, pensionister eller andet?

Nej. Reglerne er ens for alle parkerende bilister på vores parkeringsarealer, og det samme er størrelsen på kontrolgebyret. Der gives heller ikke rabat i betalingsautomaterne til indløsning af parkeringsbillet.
 

9. Hvordan foregår sagsbehandling af klager over kontrolgebyr?

ONEPARKS klageafdeling foretager en administrativ vurdering af klagen ved sagsbehandling, og afgør derigennem, om kontrolgebyret er pålagt med rette, i forhold til de skiltede regler.
 
Findes der ved sagsbehandlingen tilstrækkelig dokumentation, fastholdes kontrolgebyret, og klagen afvises som ubegrundet, med henvisning til den/de overtrådte regler. Anerkendes klagen frafalder vi naturligvis kontrolgebyret.
 
Svaret gives skriftligt pr. e-mail såfremt klagen er modtaget pr. e-mail eller via hjemmesidens klageformular, og pr. brevpost hvis klagen er modtaget med brevpost.
 

10. Hvilket dokumentationskrav har i når i udskriver kontrolgebyrer?

Der er ikke noget officielt dokumentationskrav.
 
ONEPARK har en politik om, at dokumentationen skal være så grundig, at den kan bruges ved en eventuel retsafgørelse. Vi bruger generelt notater, arbejdsrapporter og fotos, som dokumentation.
 

11. Hvad er (rykker)proceduren, hvis jeg ikke betaler kontrolgebyret?

Vores procedure er fastlagt og følges punktligt og i henhold til gældende regler på området. På baggrund af manglende betaling udsendes følgende;
- Betalingspåmindelse udsendes med varsel om rykker. Der pålægges ikke rykkergebyr til denne første betalingspåmindelse iht. dom afsagt i Sø- & Handelsretten.
- Betales kontrolgebyret fortsat ikke udsendes op til 3 rykkerskrivelser, hver pålagt 100 kr. i rykkergebyr. Den sidste med varsel om inkasso og påført overdragelsesgebyr.
- Hvis kontrolgebyr og rykkergebyr(er) ikke betales, overdrages sagen uden varsel til inkasso, med deraf følgende yderligere omkostninger for parkanten.
 
Betalingsfrister fremgår af de fremsendte påmindelser samt rykkere.
 

12. Hvorfor er beløbet så højt for et kontrolgebyr?

Det kan umiddelbart virke som et højt beløb at blive opkrævet, for hvad der ligner en lille forseelse eller forglemmelse. Beløbet dækker dog den udgift, der er forbundet med, at stille parkering til rådighed og den samlede kontrol og service herved.
 
Sammenlignet med andre tilsvarende afgifter, såsom f.eks. manglende billet ved offentlig transport, anser vi i øvrigt beløbet for rimeligt.
 
Takster på et kontrolgebyr kan frit fastsættes indenfor rimelige grænser, og varierer på forskellige parkeringsarealer. ONEPARK benytter forskellige kontrolgebyrtakster - f.eks. Kr. 650,- og Kr. 750,-. For visse handikapparkeringspladser gælder dobbelt takst - f.eks. Kr. 1.300,- og Kr. 1.500,-. Der tages forbehold for at takster kan ændres over tid, men dette vil fremgå tydeligt af bestemmelserne på de opsatte skilte.
 
 
Har du yderligere spørgsmål som du ønsker besvaret er du meget velkommen til at kontakte ONEPARK på e-mail; Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontakt klageafdeling

Klager over kontrolgebyr modtages kun skriftligt. Benyt formularen - KLIK HER.
 
Ved spørgsmål til klageafdelingen - find kontaktoplysninger og åbningstider HER.

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret! Tilmeld dig vores generelle nyhedsbrev og modtag nyhederne direkte i din mailboks.
I vores job sektion kan du tilmelde dig nyhedsbrev med vores stillingsopslag.