Abonnementsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for abonnementer hos ONEPARK.

Ændringer i priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum én måned før ændringen træder i kraft. Væsentlige ændringer bliver varslet pr. e-mail.

1. Generelt

1.1 Oprettelse 
Du kan bestille en abonnementsaftale til vores parkeringspladser online på vores hjemmeside eller ved at sende en mail til vores udlejningsafdeling.

Du har selv ansvaret for løbende at holde de stamdata, som du oplyser ved oprettelse, opdateret igennem hele dit abonnementsforløb hos ONEPARK. Hvis ikke dette kan klares online på vores hjemmeside, skal du sende en mail til vores kundesupport.

Abonnementsaftalen er løbende og fortsætter indtil den opsiges skriftligt.

1.2 Parkeringstilladelse og anvendelse
En parkeringstilladelse giver dig ret til at parkere ét motoriseret køretøj på et specifikt parkeringsanlæg (adresse eller parkeringsbås). Parkeringstilladelsen er personlig og må ikke overdrages, udlånes eller fremlejes til en anden person uden forudgående accept fra ONEPARK.

Parkeringstilladelsen må ikke kopieres eller på nogen måde ændres. Overtrædelse heraf betragtes som misbrug og misligholdelse af abonnementsaftale, hvorfor aftalen kan opsiges af ONEPARK med øjeblikkelig virkning.


2. Vores abonnementer

På flere af vores parkeringspladser har du mulighed for at købe et abonnement, som giver dig mulighed for at parkere fast på parkeringsanlægget. Ved oprettelse af en abonnementsaftale skal du vælge, hvilket abonnement du ønsker.

Bemærk, at abonnementstyper og -priser kan variere fra parkeringsanlæg til parkeringsanlæg. Oplysninger om mulige abonnementstyper og -priser kan findes på hjemmesiden eller ved henvendelse til udlejningsafdelingen.

2.1 24/7
24/7-abonnementet giver fri adgang til parkering på det valgte parkeringsanlæg, 24 timer i døgnet hele året.

2.2 24/7 VIP
Med 24/7 VIP-abonnementet får du din egen faste parkeringsbås, der er reserveret til dig. Her kan du holde 24 timer i døgnet hele året.

Nogle parkeringsanlæg har sit eget aflåste parkeringsområde. Udlejningsafdelingen kan oplyse dig om, hvilke parkeringsanlæg dette gælder for.

2.3 Business
Business-abonnementet giver dig mulighed for at parkere din bil mandag-fredag fra kl. 6.00 til kl. 18.00, så du ikke længere skal bruge tid på at lede efter en parkeringsplads, når du skal på arbejde.

2.4 Nat + weekend
Nat + weekend-abonnementet giver dig mulighed for at parkere mandag-fredag fra kl. 16.00 til kl. 9.00 samt i weekender og på helligdage, så du slipper for at skulle lede efter en parkeringsplads efter en lang dag.


3. Betaling

3.1 Betaling for abonnement
Alle abonnementer bliver opkrævet kvartalsvis forud.

Oprettes en abonnementsaftale f.eks. med gyldighed fra d.15. januar, opkræves resterende del af året 1. kvartal. Betalingen opkræves netto kontant.

Abonnementer der ikke er tilmeldt PBS, vil blive tillagt 75,- i opkrævningsgebyr. Første opkrævning er ikke pålagt gebyr. PBS oplysninger finder du på første opkrævning.

3.2 Depositum
Du skal betale et depositum pr. udleveret parkeringstilladelse. Mister du din parkeringstilladelse, kan du ikke få dit depositum tilbage og du vil skulle betale for en ny. Den mistede parkeringstilladelse vil blive spærret og kan ikke længere bruges.

Til nogle parkeringsanlæg kræver det en fjernbetjening eller en nøgle. Hvis du skal bruge en fjernbetjening skal du betale et depositum for den ved oprettelse af abonnement, samt betale for en ny, hvis du mister fjernbetjeningen. Ved nogle pladser vil du skulle betale depositum for udleverede nøgler, og mister du nøglen vil altid du skulle betale for at få en ny nøgle.

3.3 Manglende betaling
Hvis et skyldigt beløb ikke kan blive trukket på din konto til tiden, vil din parkeringstilladelse blive spærret. Hermed har du ikke ret til at bruge parkeringstilladelsen ved parkering mere. Parkeringstilladelsen vil først blive aktiveret igen, når det skyldige beløb er blevet betalt.

Betaler du ikke rettidigt, vil du blive rykket for betaling, hvilket bliver pålagt 100 kr. i rykkergebyr,

Du kan ikke ændre eller opsige abonnementsaftalen, hvis der forefindes en restance. Manglende betaling ses som misligholdelse af aftalen og ONEPARK kan derfor ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

ONEPARK forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via advokat eller inkassofirma, samt at rapportere dårlige betalere til RKI (Ribers Kredit Information).


4. Opsigelse

4.1 Opsigelse af abonnement
Hvis du ønsker at opsige dit ONEPARK abonnement kan du gøre det på flere måder.

Du kan sende en mail til kundesupport, skriv ”Opsigelse” i emnefeltet.

Du kan sende et brev til ONEPARK, Havnegade 18, 7100 Vejle, mrk. ”Opsigelse”.

Ved opsigelse af dit abonnement skal du som minimum oplyse dit for- og efternavn, kundenummmer samt, at du ønsker at opsige dit abonnement.

Din opsigelse er gældende fra den dag vi modtager den. Dit abonnement ophører dog først ved udløbet af den indeværende måned + én måned. Dette vil også fremgå i den bekræftelse, som du vil modtage for din opsigelse.

4.2 Restance
Eventuelle restancebeløb modregnes i tilgodehavende. Hvis du har et tilgodehavende vil dette udbetales efter den 15. i den efterfølgende måned. Du adviseres på mail.

4.3 Tvister og dokumentation
Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et abonnement er opsagt, skal du selv kunne bevise, at der er sket en korrekt opsigelse med dato og kvittering fra ONEPARK eller posthus.

Hvis du har sendt en underskrevet opsigelse via post eller mail til kundesupport, er det dit eget ansvar at sørge for, at opsigelsen er blevet bekræftet af ONEPARK.

Du skal derfor gemme din bekræftelse på opsigelse, da den er dit bevis for, at abonnementet er opsagt.


5. Fortrydelsesret

For køb af abonnementer har du 14 dages fortrydelsesret, fra den dag abonnementet er købt, såfremt abonnementet ikke har været i brug.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du skrive til kundesupport.


6. Parkeringsbestemmelser

ONEPARK er ikke ansvarlig for tyveri eller skader på dit køretøj uanset årsag. Din parkering foregår altid på eget ansvar.
ONEPARK kan ikke garantere en ledig parkeringsplads og dette giver ikke anledning til kompensation.

Parkeringstilladelsen skal være synligt placeret i forruden. En kvittering for køb af abonnement kan ikke bruges i stedet for parkeringstilladelsen, heller ikke indtil denne er modtaget.

Parkeringsbetingelserne og de skiltede parkeringsvilkår på parkeringspladsen skal overholdes. Ved overtrædelse kan et kontrolgebyr blive udstedt. Yderligere vil der blive skrevet et kontrolgebyr på køretøjer, som bruger en spærret parkeringstilladelse.

Din abonnementsaftale må ikke bruges til andet end parkering af indregistrerede køretøjer. Du må ikke fremleje abonnementsaftalen. Du må ikke foretage reparation eller rengøre køretøjer på parkeringspladsen. Parkeringspladsen må ikke bruges som opbevaringsplads.

Misligholder du aftalen kan ONEPARK ophæve abonnementssaftalen med øjeblikkelig virkning. Misligholdelse er manglende betaling eller overtrædelse af parkeringsbetingelserne.